Mẫu 01 thiết kế 3D mái hiên ngoài trời tạo nên cảnh quen ngoài trời mát hơn, và mang vẻ đẹp hoàn thiện cho công trình ngoài trời.

Mái hiên ngoài trời

Mái hiên ngoài trời trước nhà

Mái hiên ngoài trời

Mái hiên ngoài trời trước nhà

Rate this page