Coffee

awood màu gỗ

Wood

awood màu xám đậm

Dark Grey

awood màu xám trắng

White Grey

awood màu ngói

Cedar
Bảng màu
Màu sắc Tùy chọn bề mặt Vân gỗ
Dark Grey – Màu xám đậm Mặt vân sọc 1 – sọc nhỏ
White Grey – Xám trắng Mặt cát sần
Coffee – Màu cafe Mặt vân sọc 2 – sọc lớn
Wood – Màu gỗ Mặt vân gỗ
Cedar – Màu ngói

AWood HD105x30

awood màu gỗ

AWood HD140x25

awood màu xám đậm

AWood HD135x25

awood màu xám trắng

AWood SD151x10

awood màu ngói

AWood SD72x10
Sàn Gỗ Ngoài Trời
Mã sản phẩm kích thước
AWood HD140x25 Dầy 25mm x rộng 140mm x dài 2400mm
AWood HD105x30 Dầy 30mm x rộng 105mm x dài 2200mm
AWood HD135x25 Dầy 25mm x rộng 135mm x dài 2400mm
AWood SD151x10 Dầy 10mm x rộng 151mm x dài 2440mm
AWood SD140x25 Dầy 25mm x rộng 140mm x dài 2400mm
AWood SD120x20 Dầy 20mm x rộng 120mm x dài 2200mm

vỉ gỗ nhựa awood DT01

AWood DT01

vỉ gỗ nhựa awood DT02

AWood DT02

vỉ gỗ nhựa awood DT03

AWood DT03

vỉ gỗ nhựa awood DT04

AWood DT04

vỉ gỗ nhựa awood DT05

AWood DT05

vỉ gỗ nhựa awood DT06

AWood DT06

vỉ gỗ nhựa awood DT07

AWood DT07

vỉ gỗ nhựa awood DT08

AWood DT08
Vỉ Gỗ Nhựa Ngoài Trời
Mã sản phẩm kích thước
Vỉ gỗ AWood DT01 Rộng 300mm x dài 300mm
Vỉ gỗ AWood DT02 Rộng 300mm x dài 300mm
Vỉ gỗ AWood DT03 Rộng 300mm x dài 300mm
Vỉ gỗ AWood DT04 Rộng 300mm x dài 300mm
Vỉ gỗ AWood DT05 Rộng 300mm x dài 300mm
Vỉ gỗ AWood DT06 Rộng 300mm x dài 300mm
Vỉ gỗ AWood DT07 Rộng 285mm x dài 578mm
Vỉ gỗ AWood DT08 Rộng 300mm x dài 300mm

AWood HD105x30

awood màu gỗ

AWood HD140x25

awood màu xám đậm

AWood HD135x25

awood màu xám trắng

AWood SD151x10

awood màu ngói

AWood SD72x10

gỗ ốp ngoài trời

AWood WP120x14

Gỗ ốp tường ngoài trời

AWood WP97x14

Gỗ ốp tường ngoài trời

AWood WP78x15

Gỗ ốp tường ngoài trời

AWood HR90x45

Gỗ ốp tường ngoài trời

AWood P90x90

Gỗ ốp tường ngoài trời

AWood R90x40

Gỗ ốp tường ngoài trời

AWood WP128x21
Ốp tường – Ốp trần – Bảng hiệu ngoài trời
Mã sản phẩm kích thước
AWood HD140x25 Dầy 25mm x rộng 140mm x dài 2400mm
AWood HD105x30 Dầy 30mm x rộng 105mm x dài 2200mm
AWood HD135x25 Dầy 25mm x rộng 135mm x dài 2400mm
AWood SD151x10 Dầy 10mm x rộng 151mm x dài 2440mm
AWood SD140x25 Dầy 25mm x rộng 140mm x dài 2400mm
AWood SD120x20 Dầy 20mm x rộng 120mm x dài 2200mm
AWood WP120x14 Dầy: 14mm x rộng 120mm x dài 3000mm
AWood WP97x14 Dầy: 14mm x rộng 97mm x dài 3000mm
AWood WP78x15 Dầy: 15mm x rộng 78mm x dài 2200mm
AWood HR90x45 Dầy: 45mm x Rộng 90mm x dài 2200mm
AWood P90x90 Dầy: 90mm x Rộng 90mm x dài 3600mm
AWood R90x40 Dầy: 40mm x Rộng 90mm x dài 2440mm
AWood WP128x21 Dầy 21mm x rộng 148mm x dài 2440mm

hàng rào tay vin

AWood P120x120

P90x90 hàng rào tay vịn

AWood P90x90

P90x40 hàng rào tay vịn

AWood P90x40

HR150x35 hàng rào tay vịn

AWood HR150x35

R40x30 thanh đà

AWood R40x30
Hàng rào, tay vịn & Trụ cột, thanh đà ngoài trời
Mã sản phẩm kích thước
AWood P120x120 Dầy 120mm x rộng 120mm x dài 3000mm
AWood P90x90 Dầy 90mm x rộng 90mm x dài 3600mm
AWood P90x40 Dầy 40mm x rộng 90mm x dài 3600mm
AWood HR150x35 Dầy 35mm x rộng 150mm x dài 3600mm
AWood R40x30 Dầy 30mm x rộng 40mm x dài 2400mm

giàn hoa leo - pergola

AWood P120x120

P90x90 giàn hoa leo - pergola

AWood P90x90

P90x40 giàn hoa leo - pergola

AWood P90x40

SD151x10 giàn hoa leo - pergola

AWood SD151x10
Giàn hoa leo – Pergola ngoài trời
Mã sản phẩm kích thước
AWood P120x120 Dầy 120mm x rộng 120mm x dài 3000mm
AWood P90x90 Dầy 90mm x rộng 90mm x dài 3600mm
AWood P90x40 Dầy 40mm x rộng 90mm x dài 3600mm
AWood SD151x10 Dầy 10mm x rộng 151mm x dài 2440mm
5/5 - (8 bình chọn)