Coffee

awood màu gỗ

Wood

awood màu xám đậm

Dark Grey

awood màu xám trắng

White Grey

awood màu ngói

Cedar
Bảng màu
Màu sắcTùy chọn bề mặt Vân gỗ
Dark Grey – Màu xám đậmMặt vân sọc 1 – sọc nhỏ
White Grey – Xám trắngMặt cát sần
Coffee – Màu cafeMặt vân sọc 2 – sọc lớn
Wood – Màu gỗMặt vân gỗ
Cedar – Màu ngói

AWood HD105x30

awood màu gỗ

AWood HD140x25

awood màu xám đậm

AWood HD135x25

awood màu xám trắng

AWood SD151x10

awood màu ngói

AWood SD72x10
Sàn Gỗ Ngoài Trời
Mã sản phẩmkích thước
AWood HD140x25Dầy 25mm x rộng 140mm x dài 2200mm
AWood HD105x30Dầy 30mm x rộng 105mm x dài 2200mm
AWood HD135x25Dầy 25mm x rộng 135mm x dài 2200mm
AWood SD151x10Dầy 10mm x rộng 151mm x dài 2200mm
AWood SD140x25Dầy 25mm x rộng 140mm x dài 2200mm
AWood SD120x20Dầy 20mm x rộng 120mm x dài 2200mm

vỉ gỗ nhựa awood DT01

AWood DT01

vỉ gỗ nhựa awood DT02

AWood DT02

vỉ gỗ nhựa awood DT03

AWood DT03

vỉ gỗ nhựa awood DT04

AWood DT04

vỉ gỗ nhựa awood DT05

AWood DT05

vỉ gỗ nhựa awood DT06

AWood DT06

vỉ gỗ nhựa awood DT07

AWood DT07

vỉ gỗ nhựa awood DT08

AWood DT08
Vỉ Gỗ Nhựa Ngoài Trời
Mã sản phẩmkích thước
Vỉ gỗ AWood DT01Rộng 300mm x dài 300mm
Vỉ gỗ AWood DT02Rộng 300mm x dài 300mm
Vỉ gỗ AWood DT03Rộng 300mm x dài 300mm
Vỉ gỗ AWood DT04Rộng 300mm x dài 300mm
Vỉ gỗ AWood DT05Rộng 300mm x dài 300mm
Vỉ gỗ AWood DT06Rộng 300mm x dài 300mm
Vỉ gỗ AWood DT07Rộng 285mm x dài 578mm
Vỉ gỗ AWood DT08Rộng 300mm x dài 300mm

AWood HD105x30

awood màu gỗ

AWood HD140x25

awood màu xám đậm

AWood HD135x25

awood màu xám trắng

AWood SD151x10

awood màu ngói

AWood SD72x10

gỗ ốp ngoài trời

AWood WP120x14

Gỗ ốp tường ngoài trời

AWood WP97x14

Gỗ ốp tường ngoài trời

AWood WP78x15

Gỗ ốp tường ngoài trời

AWood HR90x45

Gỗ ốp tường ngoài trời

AWood P90x90

Gỗ ốp tường ngoài trời

AWood R90x40

Gỗ ốp tường ngoài trời

AWood WP128x21
Ốp tường – Ốp trần – Bảng hiệu ngoài trời
Mã sản phẩmkích thước
AWood HD140x25Dầy 25mm x rộng 140mm x dài 2200mm
AWood HD105x30Dầy 30mm x rộng 105mm x dài 2200mm
AWood HD135x25Dầy 25mm x rộng 135mm x dài 2200mm
AWood SD151x10Dầy 10mm x rộng 151mm x dài 2200mm
AWood SD140x25Dầy 25mm x rộng 140mm x dài 2200mm
AWood SD120x20Dầy 20mm x rộng 120mm x dài 2200mm
AWood WP120x14Dầy: 14mm x rộng 120mm x dài 2900mm
AWood WP97x14Dầy: 14mm x rộng 97mm x dài 2900mm
AWood WP78x15Dầy: 15mm x rộng 78mm x dài 2900mm
AWood HR90x45Dầy: 45mm x Rộng 90mm x dài 2200mm
AWood P90x90Dầy: 90mm x Rộng 90mm x dài 2200mm
AWood R90x40Dầy: 40mm x Rộng 90mm x dài 2200mm
AWood WP128x21Dầy 21mm x rộng 148mm x dài 2200mm

hàng rào tay vin

AWood P120x120

P90x90 hàng rào tay vịn

AWood P90x90

P90x40 hàng rào tay vịn

AWood P90x40

HR150x35 hàng rào tay vịn

AWood HR150x35

R40x30 thanh đà

AWood R40x30
Hàng rào, tay vịn & Trụ cột, thanh đà ngoài trời
Mã sản phẩmkích thước
AWood P120x120Dầy 120mm x rộng 120mm x dài 2200mm
AWood P90x90Dầy 90mm x rộng 90mm x dài 2200mm
AWood P90x40Dầy 40mm x rộng 90mm x dài 2200mm
AWood HR150x35Dầy 35mm x rộng 150mm x dài 2200mm
AWood PR40x30Dầy 30mm x rộng 40mm x dài 2200mm

giàn hoa leo - pergola

AWood P120x120

P90x90 giàn hoa leo - pergola

AWood P90x90

P90x40 giàn hoa leo - pergola

AWood P90x40

SD151x10 giàn hoa leo - pergola

AWood SD151x10
Giàn hoa leo – Pergola ngoài trời
Mã sản phẩmkích thước
AWood P120x120Dầy 120mm x rộng 120mm x dài 2200mm
AWood P90x90Dầy 90mm x rộng 90mm x dài 2200mm
AWood P90x40Dầy 40mm x rộng 90mm x dài 2200mm
AWood SD151x10Dầy 10mm x rộng 151mm x dài 2200mm
Quy cách Awood
5 (100%) 2 votes
mp3 database pdf library
mp3 database pdf library
mp3 database pdf library